Välkommen till den svensk-somaliska läkarföreningen!

Föreningen utgör en sammanslutning av svensk-somaliska läkare samt blivande läkare. Föreningens ändamål är att skapa ett forum med utbyte av erfarenhet och stötta nya läkare med syfte att främja den somaliska befolkningens utveckling och hälsa.

Svensk-somaliska läkarstudenter och läkare efterlyses!

Är du en läkarstudent eller läkare med svensk-somalisk bakgrund? Då är du hjärtligt välkommen till denna intresseförening.