Välkommen till den svensk-somaliska läkarföreningen!

Föreningen utgör en sammanslutning av svensk-somaliska läkare samt blivande läkare. Föreningens ändamål är att skapa ett forum med utbyte av erfarenhet och stötta nya läkare samt. Främja den somaliska befolkningen utveckling framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner och tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.