Föreningen utgör en sammanslutning av svensk-somaliska läkare samt blivande läkare. Föreningens ändamål är att skapa ett forum med utbyte av erfarenhet och stötta nya läkare med syfte att främja den somaliska befolkningens utveckling och hälsa.

Svensk-somalisktalande läkarstudenter och läkare verksamma i Sverige efterlyses!

Är du en läkarstudent med svensk-somalisk bakgrund eller kanske en läkare i Sverige? Då är du hjärtligt välkommen till denna intresseförening.

Bli medlem Gå med vår slutna facebookgrupp för läkare/läkarstudenter