Föreningen utgör en sammanslutning av svensk-somaliska läkare samt blivande läkare. Föreningens ändamål är att skapa ett forum med utbyte av erfarenhet och stötta nya läkare med syfte att främja den somaliska befolkningens utveckling och hälsa. Detta görs framför allt genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt genom att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

Svensk-somalisktalande läkarstudenter och läkare verksamma i Sverige efterlyses! Är du en läkarstudent i EU med svensk-somalisk bakgrund eller kanske en läkare i Sverige? Då är du hjärtligt välkommen till denna intresseförening.

Kontakta oss gärna via mail info@somaliskalakare.se eller via vår slutna facebookgrupp dedikerad enbart till läkare/läkarstuderande: https://www.facebook.com/groups/swesomdoc/

Tillsammans är vi starka!

Välkommen!

Önsk medlemskap här!